अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज आणि श्री शिवाजी मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भांडार यांच्यावर योग्य ती कारवाई झालीच पाहिजे

अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज आणि श्री शिवाजी मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भांडार यांच्यावर योग्य ती कारवाई झालीच पाहिजे 


SHARE ON:

Kedar Bhope, a Press Reporter.

    Blogger Comment

0 comments:

Post a Comment